آخرین اخبار
درخشش مخترعان صنعت آبفا خوزستان در جشنواره بیکسپوی کره جنوبی ۱۷ دی ۱۳۹۷

درخشش مخترعان صنعت آبفا خوزستان در جشنواره بیکسپوی کره جنوبی

دکتر صادق حقیقی پور مدیر عامل آبفا خوزستان با حضور دیگر چهره های نخبه خوزستان در صنعت آبفا خوزستان توانست مدال نقره جشنواره بیکسپو از کشور کره جنوبی را کسب کند.

برگزاری کارگاه آموزشی “آشنایی با زنجیره ایده تا پدیده و مراکز نوآوری” در مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز ۱۷ دی ۱۳۹۷

برگزاری کارگاه آموزشی “آشنایی با زنجیره ایده تا پدیده و مراکز نوآوری” در مرکز علمی کاربردی شهرداری اهواز

کارگاه آموزشی آشنایی با زنجیره ایده تا پدیده و مراکز نوآوری در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز و با حضور روسای مراکز آموزش علمی کاربردی، کارشناسان پژوهشی مراکز و مدرسین کارآفرینی برگزار گردید.

تحقیقات پژوهشی در مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند به مشکلات شهری و عمرانی شهر کمک بکند ۱۶ دی ۱۳۹۷
دکتر لطفعلی زاده عضو شورای شهر اهواز:

تحقیقات پژوهشی در مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند به مشکلات شهری و عمرانی شهر کمک بکند

تحقیقات پژوهشی در مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند به مشکلات شهری و عمرانی شهر کمک بکند

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند اثر مثبت بر جامعه شهری اهواز داشته باشد ۱۶ دی ۱۳۹۷
محمدرضا ایزدی عضو شورای شهر اهواز:

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند اثر مثبت بر جامعه شهری اهواز داشته باشد

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند اثر مثبت بر جامعه شهری اهواز داشته باشد

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند شهر سنتی را به شهر هوشمند تبدیل کند ۱۶ دی ۱۳۹۷
سید محسن موسوی زاده عضو شورای اسلامی شهر اهواز :

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند شهر سنتی را به شهر هوشمند تبدیل کند

سید محسن موسوی زاده: افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند شهر سنتی را به شهر هوشمند تبدیل کند

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز در شناسایی چالش های شهری کمک بسیاری می کند ۱۶ دی ۱۳۹۷
رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر اهواز:

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز در شناسایی چالش های شهری کمک بسیاری می کند

افتتاح مرکز نوآوری دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز در شناسایی چالش های شهری کمک بسیاری می کند

مرکز نوآوری علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند کارهای بزرگی در حوزه مدیریت شهری انجام دهد ۱۶ دی ۱۳۹۷
رییس شورای شهر اهواز:

مرکز نوآوری علمی کاربردی شهرداری اهواز می تواند کارهای بزرگی در حوزه مدیریت شهری انجام دهد

مرکز نوآوری علمی کاربردی شهرداری اهوازمی تواند در حوزه مدیریت شهری و طرح جامع شهری بسیار تأثیر گذار باشد.

راه اندازی مرکز نوآوری در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز ۱۶ دی ۱۳۹۷

راه اندازی مرکز نوآوری در مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز

مرکز نوآوری علمی کاربردی شهرداری اهواز همزمان با برگزاری کارگاه آموزشی” آشنایی با زنجیره ایده تا پدیده و مراکز نواوری” افتتاح شد.

کبدی خوزستان از نقاط مستعد این رشته در کشور است ۱۶ دی ۱۳۹۷
مسئول کبدی جنوب غرب کشور :

کبدی خوزستان از نقاط مستعد این رشته در کشور است

کبدی خوزستان از نقاط مستعد این رشته در کشور است

وجود فرسودگی در ۱۷۱۶ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب آبادان ۱۶ دی ۱۳۹۷
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان عنوان کرد:

وجود فرسودگی در ۱۷۱۶ کیلومتر شبکه آب و فاضلاب آبادان

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان از وجود فرسودگی در یک هزار و ۷۱۶ کیلومتر شبکه موجود آب و فاضلاب آبادان خبر داد.