زانو روی گردن (Knee on the neck) یادداشتی به قلم دکتر یاور شاه ولی 11 ژوئن 2020

دکتر یاور شاه ولی مسئول اسبق سازمان بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان
زانو روی گردن (Knee on the neck) یادداشتی به قلم دکتر یاور شاه ولی

دکتر یاور شاه ولی مسئول اسبق بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان در یادداشتی به زبان انگلیسی با عنوان زانو روی گردن (Knee on the neck) قتل مرد سیاه پوست به دست پلیس آمریکا را محکوم کرد.

بایگانی‌ها یادداشت - کارونی‌ ها
چیزی یافت نشد !