هدف از برگزاری این جشن آشنایی شهروندان بندر با هویت و تاریخ بندرامام خمینی (ره) ۲۳ آذر ۱۳۹۷

شهردار بندر امام خمینی (ره):
هدف از برگزاری این جشن آشنایی شهروندان بندر با هویت و تاریخ بندرامام خمینی (ره)

قدیمی های بندرامام و اقشار مختلف مردیم شریف بندرامام و ناخدا چسباوی در مجتمع نفریحی خلیج فارس بندرامام خمینی (ره) برگزار شد.

بایگانی‌ها بین الملل - کارونی‌ ها | پایگاه خبری، تحلیلی استان خوزستان
چیزی یافت نشد !