شهردار کوت عبدالله ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژه های عمرانی متنوع در سطح شهر ، تامین رفاه و آسایش عمومی شهروندان که از مهمترین اولویت فعالیت شهرداری است محقق خواهد شد.

شهردار کوت عبدالله ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژه های عمرانی متنوع در سطح شهر ، تامین رفاه و آسایش عمومی شهروندان که از مهمترین اولویت فعالیت شهرداری است محقق خواهد شد.
مهندس آرش دُر در نشست با معاونان و مدیران واحدهای مختلف شهرداری با اشاره به لزوم افزایش همگرایی و تعامل مجموعه های مختلف شهرداری در اجرای صحیح وظایف محوله خواستار توجه جدی به خدمات رسانی و سرعت بخشی پروژه های عمران شهر کوت عبدالله شد.

مهندس دُر برنامه ریزی مناسب و اصولی همراه با تلاش و جدیت از سوی واحدهای مختلف شهرداری را لازمه موفقیت و پیشبرد اهداف مدیریت شهری برشمرد و خواستار تلاش و کوشش بیشتر در همه زمینه ها شد و ابراز امیدواری کرد: با اجرای پروژه های عمرانی متنوع در سطح شهر ، تامین رفاه و آسایش عمومی شهروندان که از مهمترین اولویت فعالیت شهرداری است؛ محقق شود.

شهردار کوت عبدالله ابراز امیدواری کرد: با حول و قوه الهی و با همراهی و مشارکت شهروندان ، خواهیم توانست که مشکلات را به خوبی مدیریت کنیم و از رهگذر آن ، فرصت‌های جدیدی برای توسعه و پیشرفت و خدمت به مردم شریف شهرکوت عبدالله به وجود بیاوریم.