مهندس مهدی امیری از استان خوزستان شهرستان اهواز در  چهاردهمین دوره مسابقه معماری میرمیران برای خوزستان افتخار آفرینی کرد و طرح او جزو طرح های منتخب اعلام شد . به گزارش نبض شهر به نقل از سایت معماری میر میران ، طرح مهندس  ، مهدی امیری در چهاردهمین دوره مسابقات میرمیران با موضوع طراحی فضای …

مهندس مهدی امیری از استان خوزستان شهرستان اهواز در  چهاردهمین دوره مسابقه معماری میرمیران برای خوزستان افتخار آفرینی کرد و طرح او جزو طرح های منتخب اعلام شد .
به گزارش نبض شهر به نقل از سایت معماری میر میران ، طرح مهندس  ، مهدی امیری در چهاردهمین دوره مسابقات میرمیران با موضوع طراحی فضای انسانی جزو طرح های منتخب در سطح کشور اعلام شد‌ و این دومین بار است که مهدی امیری در این مسابقات توانمندی علمی خود را به نمایش گذاشته و موفق می شود .