معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: رفع مشکلات آب شرب غیزانیه از اولویت‌های آبرسانی استان محسوب می‌شود که با جدیت در دست پیگیری است.

معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: رفع مشکلات آب شرب غیزانیه از اولویت‌های آبرسانی استان محسوب می‌شود که با جدیت در دست پیگیری است.
به گزارش خبرنگارکارونی ها :در بازدید امروز پنجشنبه دکتر عبیات معاون عمرانی استانداری خوزستان و مهندس الهایی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری خوزستان،به همراه اقای مهندس حرباوی قائم مقام ابفای استان از ایستگاه تصفیه خانه ی شهید الماسی شیبان ، دکترفاضل عبیات اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته برای ابرسانی به غیزانیه ۱۲کیلومتر ابگیری انجام شده و ١٢کیلومتر بعدی ظرف دو سه روز اینده ابگیری میشود
دکتر عبیا ت افزود تا فردا با بهره برداری از پروژه ی تقویت فشار روستاهای مراونه یک تا پنج که با اعتبار یک میلیارد و دویست میلیون تومان در حال انجام است آب این مناطق که با جمعیت ۳۵۰۰نفری هست پایدار و ٢۴ساعته خواهد شد
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان اظهارداشت: آب شرب غیزانیه چندین سال است که با مشکلات متعددی مواجه بود که در نهایت با پیگیری‌ها و اقدامات اساسی که انجام شد،با یک راه حل اساسی طی چند روز آینده برطرف خواهد شد