بخشدار شعیبیه شوشتر گفت : معتمدان و بزرگان طوایف در این بخش، عید فطر امسال عید دیدنی نمی روند و برای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا ، در خانه می مانند .

باقر چعب بیان کرد : خوشبختانه بزرگان این منطقه بادرک صحیح از شرایط استان و کشور، در نشستی در بخشداری ، همه بر گرامیداشت این عید از طریق رسانه های جمعی تاکید داشتند .

وی افزود : بزرگان منطقه همچنین برگزاری هرگونه مجلس عزا و شادی در این بخش را تا عادی شدن شرایط ممنوع کرده اند .

بخشدار شعیبیه شوشتر ادامه داد : در همه بحران ها شیوخ و بزرگان این منطقه با مسئولان همراهی خوبی داشته اند و در موضوع ویروس کرونا و فاصله گذاری اجتماعی نیز تصمیمات تاثیر گذاری داشته اند .

وی گفت : در طرح فاصله گذاری اجتماعی هدف حفظ سلامت جامعه است که انتظار می رود همه در این امر مهم مشارکت داشته باشند .

شعیبیه با حدود ۵۸ روستا از بخش های تابعه شهرستان شوشتر است.

ویروس کرونا که منشا آن چین است از اوایل اسفند گذشته در کشور و خوزستان مشاهده شد.

آمار ابتلا به این ویروس در۲ هفته گذشته در خوزستان به نحو چشمگیری افزایش یافته و موجب نکرانیهایی در بین مردم شده است .