رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اهواز گفت: عملیات احداث سایت جدید مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستان آپادانا اهواز آغاز شد.

به گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان ، علی بنی عگبه بیان کرد:هدف از احداث این سایتT توجه به توسعه بیمارستان و افزایش حجم پسماندهای پزشکی است و پیش بینی شده ظرف سه ماه آینده به بهره برداری برسد.

وی گفت : با توجه به اهمیت پایش بیمارستان ها ، بررسی و کنترل و رعایت ضوابط زیست محیطی در این واحدها به عنوان منابع مستعد ایجاد آلودگی بطور اختصاصی و با حساسیت ویژه ای مخصوصا در این ایام که با شیوع ویروس کرونا روبرو هستیم، انجام می شود.

بنی عگبه افزود : در حال حاضر با توجه به بازدیدها و بررسی های کارشناسی، به دلیل افزایش زباله تولیدی در بیمارستان آپادانا و فرسودگی بافت سایت قبلی ، این واحد ملزم به ایجاد شرایط جدیدمدیریت پسماندهای تولیدی متناسب با تغییرات کنونی وافزایش ظرفیت تا سه برابر فضای فعلی است و انتظار میرود حداکثر ظرف سه ماه آینده به بهره برداری برسد.