فعالیت‌های شرکت‌های آبفای اهواز، آبفای استان و آبفای روستایی استان یکپارچه سازی شد و قرار است از این پس تحت عنوان شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان فعالیت می‌کند.

یکپارچه سازی صنعت آبفای خوزستان با رویکرد افزایش توانمندی‌ها و چالاک کردن سیستم برای خدمات رسانی بهتر انجام شده است.

بر این اساس، شرکت آب و فاضلاب شهرستان اهواز، شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان و شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان با همدیگر ادغام شده و از این پس تحت عنوان شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان فعالیت می‌کنند.

در این مرامس همچنین از بهنام مریدی در زمان تصدی مدیر عاملی شرکت آب و فاضلاب اهواز و حرباوی در زمان تصدی مدیر عاملی آبفای روستایی تقدیر و با اعلام رسمی طرح مهم و کلان یکپارچه سازی شرکت‌های آبفا استانی، صادق حقیقی پور به عنوان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان منصوب شد.