امروز در تمام شاخص ها پیشرو هستیم، سی سال زمان برد تا آبادان به آبادان تبدیل شد و احیای این شهرستان کار یک روز نیست.

مسئول عملیات برق این شهرستان پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد انتخاباتی خود در جمع خبرنگاران، اظهار کرد:امروز در تمام شاخص ها پیشرو هستیم، سی سال زمان برد تا آبادان به آبادان تبدیل شد و احیای این شهرستان کار یک روز نیست.
وی افزود: آنچه که مشهود است کارهای انجام شده در ادوار گذشته به واسطه نمایندگان کاری روز مره بوده و به قولی ریشه ای نبوده است.
کمایی ادامه داد: نماینده باید در راستای آبادانی و مطالبات به حق مردم گام بردارد، نه اینکه به ادارات مختلف ورود کنند همه را تحت پوشش خود قرار دهد و نسبت به تخریب مدیران حرکت کند.
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شهرستان آبادان گفت: از همینجا اعلام می کنم به هیچ عنوان
وارد بازی تخریب مدیران ادارات نخواهم شد.
آبادان به لحاظ صنعت نفت و گاز از ظرفیت های خوبی برخوردار است ، اما هیچ برنامه ای برای حمایت و گسترش و آبادانی شهرستان دیده نشده است، انشالله بتوانیم یک قدم مثبت به جلو بر داریم .

کمایی تصریح کرد: بی شک اگر رای بیاورم. سربازی خوب و صادق برای مردم آبادان با برگزاری کارهای تیمی خواهم بود.