✅ با حکم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان آریا ارزانی بیرگانی سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت در شوشتر شد

با حکم رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان آریا ارزانی بیرگانی سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت در شوشتر شد

بخشی از رزومه ارزانی بیرگانی به شرح ذیل است:

کارمند رسمی سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی است.
وی در سمت های؛ کارشناس اداره بازرسی، کارشناس اداره قاچاق، کارشناس ستاد تنظیم بازار سازمان صنعت معدن وتجارت استان خوزستان ، کارشناس بازرگانی خارجی سازمان، کارشناس بازرگانی داخلی سازمان صنعت معدن و استان خوزستان ، کارشناس و مسول سامانه جامع انبارها سازمان صنعت معدن و تجارت استان خوزستان
روزمه ای کاملا قابل توجه دارد.