عبدالزهرا سنواتی بار دیگر به عنوان رئیس شورای شهر اهواز انتخاب شد.

هیات رئیسه شورای شهر اهواز ظهر امروز سه شنبه در جلسه شورای اسلامی شهر مشخص شد.

در این جلسه که تنها کاندیدای آن برای ریاست عبدالزهرا سنواتی بود برای برای دومین سال به عنوان رئیس شورای شهر اهواز در سمت خود ابقاء شد.

همچنین دیگر اعضای هیات رئیسه شورا که همگی آنها تنها یک کاندیدا داشتند با رای اکثریت برای فعالیت در سال سوم شورا انتخاب شدند.

بر این اساس مهران باباپور به عنوان نایب رئیس، محمد هادی قنواتی به عنوان منشی و محمد رضا ایزدی منشی دوم و اسکندر لطفعلی زاده نیز به عنوان خزانه دار شورای ۱۳ نفره اهواز انتخاب شدند.

در زمان هیات رئیسه پیشین ۸۷ جلسه علنی در شورای شهر اهواز برگزار شد که خروجی آن ۶۲۰ مصوبه بود که ۴۶۵ مصوبه آن به فرمانداری ارسال شده است.