همزمان با آغار هفته تأمین اجتماعی اولین جلسه شورای اداری عام اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با تاکید بر ارائه خدمات غیر حضوری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی اداره کل تأمین اجتماعی استان خوزستان ؛ سید محمد مرعشی مدیر کل تأمین اجتماعی استان خوزستان با تأکید بر نقش سازمان تأمین اجتماعی در دستیابی به عدالت اجتماعی بویژه در سالی که از سوی مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری گردیده است گفت : ارائه خدمات غیرحضوری می تواند حجم بزرگی از مشکلات را برطرف نماید و می بایست نسبت به معرفی و ترویج فرهنگ بهره مندی از این نوع خدمات بیش از پیش تلاش نمود. مرعشی با اشاره به اینکه یکی از بهترین اهداف توسعه خدمات غیرحضوری و همچنین دولت الکترونیک ارتقاء شفافیت و سلامت اداری است افزود : در همین راستا ضمن حضور کارشناسان در کارگاه های بزرگ ، جلسات مشترکی با مدیران دفاتر کارگزاری های رسمی ، فعالان و مسئولان ، تشکل ها و نهادهای اجتماعی و مدنی مرتبط با امور بیمه شدگان ، کارگران ، کارفرمایان و بازنشستگان و مستمری بگیران در سطح شعب تابعه استان برگزار گردیده است که امیدواریم در آینده ای نزدیک شاهد بهره برداری حداکثری مخاطبان سازمان تأمین اجتماعی از خدمات غیرحضوری باشیم.

در این جلسه همچنین موضوعات مرتبط با وصول حق بیمه ، چگونگی اجرای مقررات بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان خوش حساب ، بررسی موقعیت شاخص های موثر بر رتبه شعب استان و مسائل مرتباط با اجرای احکام آرای شعب دیوان عدالت اداری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.