آیین اختیامیه چهارمین جشنواره روابط عمومی های برتر خوزستان جشنواره سلام، با حضور استاندار برگزار شد و روابط عمومی آبفا روستایی خوزستان موفق به کسب عنوان دوم در این جشنواره شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان دانیال احمدی گفت: این عنوان با تلاش مستمر مجموعه روابط عمومی در همه بخش های این اداره به دست آمده است.

رییس اداره روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان ادامه داد: روابط عمومی آبفا روستایی خوزستان بواسطه ارتباط مطلوب با رسانه ها، فعالیت های فرهنگی تاثیر گزار و توجه ویژه به کارهای برون و درون سازمانی و فعالیت در زمینه آموزش اهالی شریف روستایی در اصلاح الگوی مصرف موفق به کسب این عنوان شده است.

احمدی یادآور شد: اصلی ترین هدف در مجموعه روابط عمومی آبفا روستایی توجه ویژه به جایگاه روابط عمومی است که قطعا در تاثیرگزاری، فرهنگسازی و اطلاع رسانی رسالت خطیر و غیر قابل انکاری بر عهده دارد.

وی بیان کرد: امید است روند رو به رشدی که در این مجموعه طی سال های اخیر بوجود آمده همچنان ادامه داشته باشد و شاهد افتخار آفرینی های بیشتر در سطح کشور باشیم.

گفتنی است ارزیابی عملکرد روابط عمومی های استان خوزستان توسط هیاتی متشکل از اساتید و متخصصین مجرب و مطرح شکوری انجام پذیرفت.