طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حجت الاسلام والمسلمین خاکباز بمدت دو سال بعنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان منصوب گردید.

طی حکمی از سوی حجت الاسلام والمسلمین خاموشی نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، حجت الاسلام والمسلمین خاکباز بمدت دو سال بعنوان مدیرکل اوقاف و امور خیریه خوزستان منصوب گردید.

لازم به توضیح است ایشان از تاریخ خرداد ۹۷ مدیریت استان را بر عهده دارند.