مدیر وکارکنان مخابرات منطقه خوزستان در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت نمودند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان، در روز جمعه مورخه ۱۱خرداد ماه ۱۳۹۸ وهمزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، رحیم فلاح زاده مدیر مخابرات منطقه خوزستان به همراه معاونین، مدیران وجمع کثیری از بسیجیان وپرسنل مخابرات همگام با سایر اقشار جامعه وامت همیشه درصحنه، یک بار دیگر پیوند خود را با آرمانهای انقلاب اسلامی، امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی مستحکمتر نموده وانزجار ونفرت خود را نسبت به رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام داشتند وعزم ملی مردم ایران را در حمایت از مردم فلسطین در این روز عزیز به نمایش گذاشتند.