ساکنین روستاهای عوده، علی عگده، بُهر، عیلیه و خبینه سفلی از شبکه ارتباطی و اینترنت پرسرعت همراه اول برخوردار شدند.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه خوزستان، در راستای توسعه وارتقای شبکه ارتباطی در روستاهای خوزستان، با همت وتلاش همکاران متعهد مخابرات منطقه خوزستان، سایتهای پرسرعت روستاهای عوده، علی عگده ، خبینه سفلی و شیرین شهر نصب وراه اندازی شدند.

با وارد مدار شدن این سایتها، ساکنین روستاهای عوده و علی عگده از توابع اهواز و روستاهای بُهر، عیلیه و خبینه سفلی وشیرین شهر از توابع شهرستان کارون از شبکه ارتباطی و اینترنت پرسرعت همراه اول برخوردار شدند.
گفتنی است، بیش از ۵۸۰۰ نفر از ساکنین این روستاها می توانند، با استفاده از شبکه ارتباطی واینترنت پرسرعت همراه اول از خدمات دولت الکترونیک بهره مند شوند.