این روزها ماجرای تغییر شهردار اهواز بیش از هرچیزی نقل محافل است. کتانباف ِ بازنشسته(سی سال خدمت) با مدرک ادبیات فارسی جای خودش را به موسی شاعری جوان بومی با مدرک علوم سیاسی داد.

این روزها ماجرای تغییر شهردار اهواز بیش از هرچیزی نقل محافل است. کتانباف ِ بازنشسته(سی سال خدمت) با مدرک ادبیات فارسی جای خودش را به موسی شاعری جوان بومی با مدرک علوم سیاسی داد.

این روزها ماجرای تغییر شهردار اهواز بیش از هرچیزی نقل محافل است. کتانباف ِ بازنشسته(سی سال خدمت) با مدرک ادبیات فارسی جای خودش را به موسی شاعری جوان بومی با مدرک علوم سیاسی داد.

قطعا این پروسه را نمی توان یک فرآیند صحیح دانست چون از پله اول و حتی مراحل قبل از آن اشکالات اساسی دارد اما گمان می کنم در شرایط موجود روزنه های خوبی بوجود آمده که باید این روزنه ها را قدر دانست.

اول. شاعری یک مدیر بومی خواهد بود که آب تهران را نخورده و سقف آرزوهایش را در آسمان اهواز ترسیم کرده، پس اهواز برایش موضوعیت دارد نه صرفا برای شهرداری آمده باشد و بلافاصله هم برود!

دوم. شهردار جدید اهواز حدودا چهل سال دارد، او یک مدیر جوان است که بدیهی است خاصیت اصلی جوانی یعنی “انگیزه و نشاط” را به همراه دارد، او احتمالا با هر فشار و تهدید و سختی فورا به سراغ گزینه خسته کننده و کسل کننده استعفا نخواهد رفت.

سوم. شاعری از نیروهای شهرداری ست و کادر و بدنه شهرداری را می شناسد. این شناخت قطعا می تواند راهنمای خوبی باشد برای استفاده بهتر از ظرفیت های مغفول مانده و اصلاحات مهمی که باید در سیستم اتفاق بیفتد.

چهار. اینکه اعضای شورای شهر با چه فرآیندی به این نقطه رسیده اند خود جای بحث مفصل دارد اما به نظرم الان بیش از هر چیز باید به این روزنه ها امید بست و شهردار جوان را تقویت و پشتیبانی کرد تا با روحیه و انگیزه فوق العاده اش یک اتفاق جدید در شهر رقم بزند.

پنج. اینکه برخی از ما گمان می کنیم شهردار حتما باید متخصص عمران باشد قطعا یک اشتباه فاحش است. اساسا “شهر” بسان یک موجود زنده است که نیازهایی متفاوتی دارد، هم پل و اتوبان می خواهد و هم شادی و نشاط، شهردار هم قرار نیست خودش تک تک پروژه های عمرانی را نظارت کند اما مهم این است که او بتواند متخصصین رشته های مختلف را مدیریت کند، پس او بیش از هرچیز باید یک مدیر باشد نه یک مهندس عمران!

پ ن: موسی شاعری هم پیشینه رسانه ای و هم نگاه فرهنگی و هنری دارد. قطعا نمی توانم خوشحالی خودم از این موضوع را پنهان کنم.