مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی خوزستان گفت: کار ذخیره سازی میوه ایام عید در سردخانه های این استان تا تکمیل و جذب سهمیه میوه ادامه دارد.

هوشنگ افسردیر  افزود: ذخیره سازی ۸۴۰ تن سیب درختی مرغوب با تکمیل سهمیه به پایان رسیده و از مجموع یک هزار پرتقال والنسیای جنوب خریداری شده حدود ۲۰۰ تن ذخیره سازی شده است.
به گفته وی پارسال سهمیه سیب درختی ایام عید در خوزستان ۵۰۰ تن بود ولی ۳۴۰ تن به حجم خرید و ذخیره سازی سیب افزوده شد.
وی گفت:یک هزار تن پرتقال تامسون شمال نیز خریداری شده ولی هنوز کار انتقال و ذخیره سازی آن شروع نشده ضمن آنکه برنامه ریزی برای خرید ۲۰۰ تن پرتقال دزفول که اندازه و کیفیت لازم را داشته باشند انجام شده است.
مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی خوزستان در ادامه بیان کرد:برای ذخیره سازی و عرضه میوه ایام عید شهروندان خوزستانی مشکل خاصی وجود ندارد.
افسردیر افزود: سهمیه میوه ایام عید منطبق با نیاز مردم است ولی در صورت تقاضای بیشتر امکان ، خرید و ذخیره سازی میوه وجود دارد.

** عرضه میوه شب عید از ۲۵اسفند شروع می شود
مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی خوزستان گفت: عرضه میوه ایام عید از ۲۵اسفند ۱۳۹۷ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۸در ۱۴۰مرکز انجام می شود.
افسردیر افزود: هنوز قیمت گذاری میوه ایام عید انجام نشده ولی قیمت ها تا پیش از آغاز توزیع به اطلاع شهروندان خواهد رسید.
وی با بیان اینکه میوه ایام عید از کیفیت مناسبی برخوردار است ادامه داد: توزیع این میوه با قیمت مصوب و یکسان ، نقش مهمی در کاهش و تعادل قیمت سایر میوه ها خواهد داشت.
طرح ذخیره سازی و توزیع میوه ایام عید با هدف کنترل قیمت میوه در روزهای پایانی سال مورد استقبال مردم قرار گرفته است.