جلسه تنظیم بازار میوه شب عید با حضور نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف استان و شهرداری اهواز در سالن جلسات مدیریت تعاون روستایی خوزستان برگزار شد.

جمشید بنی فری سرپرست تعاون روستایی خوزستان گفت: توزیع مناسب میوه شب عید یکی از مهمترین برنامه های تعاون روستایی خوزستان تا پایان سال جاری می باشد که نیاز به برنامه ریزی دقیق و زمانبندی شده دارد.

وی ادامه داد: برای توزیع میوه شب عید، به این دلیل که مستقیم سبد خانوار و اقتصاد خانوار را در بر می گیرد نیازمند همکاری سایر دستگاه های ذیربط هستیم و می طلبد هر گوشه از کار را نهادی عهده دار شود.

بنی فری اضافه کرد: طی جلساتی که برگزار شده در تهران قرار است به زودی پرتقال تامسون از باغداران شمالی با قیمت مناسب خریداری و انشاءالله به زودی سهمیه پرتقال استان وارد سردخانه ها می شود و امیدواریم در ساعت های مناسب پرتقال در بازار توزیع تا به صورت صحیح به دست مصرف کننده اصلی برسد.

همچنین هوشنگ افسردیر مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی خوزستان گفت: خوشحالیم که طی دو سال گذشته عملکرد ما در زمینه توزیع میوه مورد رضایت و تقدیر استاندار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نحوه توزیع میوه در بازار به گونه ای بود که توانستیم ابتدا قیمت میوه را کنترل و سپس کمبودها را با واردات مجدد برطرف کنیم.

افسردیر بیان داشت: در حال حاضر ۸۴۰ تن سیب زرد و قرمز که سهمیه استان بوده است در ۴ سردخانه ذخیره شده است وهمچنین ۲۰۰ تن پرتقال والنسیا را هم موفق به ذخیره سازی شده ایم و امیدواریم طی روزهای آینده سهیمه پرتقال استان به طور کامل وارد سردخانه ها شود.