در سال های قبل نیز برنامه های ویژه ای توسط شرکت ساب خوزستان و انجمن سفیران گردشگری با همکاری فرودگاه اهواز و اداره میراث فرهنگی اهواز داشته ایم به گزارش روابط عمومی شرکت ساب خوزستان صبح شنبه مورخ ۲۶اسفند جاری جلسه ای بمنظور انعقاد تفاهم نامه همکاری نوروزی، میان اداره کل فرودگاه های استان ،اداره […]

در سال های قبل نیز برنامه های ویژه ای توسط شرکت ساب خوزستان و انجمن سفیران گردشگری با همکاری فرودگاه اهواز و اداره میراث فرهنگی اهواز داشته ایم
به گزارش روابط عمومی شرکت ساب خوزستان صبح شنبه مورخ ۲۶اسفند جاری جلسه ای بمنظور انعقاد تفاهم نامه همکاری نوروزی، میان اداره کل فرودگاه های استان ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری خوزستان،شرکت ساب خوزستان و انجمن سفیران گردشگری خوزستان در دفتر مدیرکل فرودگاه اهواز تشکیل شد.
این روابط عمومی افزود: این جلسه که با موضوع “استقبال از مهمانان و گردشگران نوروزی و معرفی اقوام در استان زرخیز خوزستان” و با حضور علیرضا ایزدی ، محمد رضا رضایی و معاونین ایشان در فرودگاه، مدیرعامل شرکت ساب، خوزستان، فرهاد دارابی و مدیر انجمن سفیران گردشگری خوزستان – زیبا راکی صورت گرفت ، قرار شد نوروز امسال شاهد برنامه های متنوعی در حوزه میراث و گردشگری با محوریت معرفی جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و صنایع دستی خوزستان در فرودگاه اهواز داشته باشیم.
روابط عمومی ساب درپایان گفت:در سال های قبل نیز برنامه های ویژه ای توسط شرکت ساب خوزستان و انجمن سفیران گردشگری با همکاری فرودگاه اهواز و اداره میراث فرهنگی اهواز داشته ایم که در سال جدید این همکاری تداوم خواهد داشت و به نحوی مطلوب تر از گذشته در خدمت مهمانان و گردشگران نوروزی ۹۷ خواهیم بود.